Iedere ondernemer uit Hoogeveen of aangrenzende gemeente kan lid worden van de Zakenkring Hoogeveen. Daarnaast kunnen ook regiodirecteuren, vestigingsleiders van organisaties lid worden van de Zakenkring. Voorwaarde is een onvoorwaardelijke beslissingsbevoegde functie voor de organisatie.
Een lidmaatschap is op naam gesteld en niet overdraagbaar aan anderen. Het sturen van een afgevaardigde bij verhindering is dan ook niet mogelijk. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 275,- excl. BTW.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Mieke Hoefnagel op telefoonnummer 06 – 57077048

Activiteiten

De Zakenkring Hoogeveen organiseert per jaar ongeveer tien bijeenkomsten. Naast de algemene ledenvergadering kunt u hierbij ook denken aan informele borrels, bedrijfsbezoeken, thema-avonden met interessante sprekers, excursies, etc.

Naast bovengenoemde activiteiten is het bestuur inmiddels een vaste gesprekspartner van burgemeester, wethouders en de leden van de Raad van Hoogeveen. Ook heeft een afvaardiging van het bestuur zitting in het Hoogeveens Ondernemers Collectief (HOC). Deze “koepel” is gevormd om een gezonde communicatie met andere ondernemersverenigingen te bewerkstelligen.

De Zakenkring Hoogeveen tracht op deze wijze invulling te geven aan haar doelstelling; het verbeteren van het ondernemersklimaat in Hoogeveen, en de onderlinge contacten tussen ondernemers te bevorderen. Bovendien hechten wij er veel waarde aan een informele en laagdrempelige vereniging te zijn.